Pengertian dan Cara Shalat Ghaib

Ristizona.com - Bila ada keluarga atau handai tolan yang meninggal di tempat yang jauh dari sanak keluarganya, maka disunatkan juga kita melakukan shalat ghaib atas mayat tersebut walaupun sudah lewat seminggu atau lebih. Shalat ghaib pada mayat itu adalah shah, sebagaimana sehalat jenazah biasa.

Cara Shalat Ghaib

Cara Shalat Ghaib
Bacaannya sama saja dengan shalat jenazah yang bukan ghaib, hanya niatnya saja disebutkan atas mayit ghaib. Berikut ini bacaan niat shalat ghaib :

USHALLI ALA MAYYITIL GHAIBI ARBA'A TAKBIIRAATIN FARDLAL KIFAAYATI (MA'MUUMAN / IMAAMAN) LILLAHI TA'AALA. ALLAHU AKBAR

Atau dengan menjelaskan nama mayat tersebut, misalnya :

USHALLI ALA MAYYITI (BUDI) AL GHAIBI ARBA'A TAKBIIRAATIN FARDLAL KIFAAYATI (MA'MUUMAN / IMAAMAN) LILLAHI TA'AALA. ALLAHU AKBAR

Setelah sholat ghaib selesai dilaksanakan kemudian membaca bersama-sama Surat Al Fatihah, kemudian imam membaca do'a shalat ghaib sebagai berikut :

ALLAAHUMMA SHALLI'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA'ALAA AALI MUHAMMADINM ALLAHUMMA BIHAQQIL FAATIHATI I'TIQ RIQABANAA WARIQAABA HAADZAL MAYYITI (kalau perempuan HAADZIHIL MAYYITATI) MINAN NAARI. ALLAHUMMA ANZILIRRAHMATA WAL MAGHFIRATA ALAA HAADZAL MAYYITI (kalau perempuan HAADZIHIL MAYYITATI) WAJ'AL QABRAHU (HA) RAUDLATAN MINAL JANNATI WALAA TAJ'ALHU (HA) HUFRATAN MINAN NIRAANI, WASHALLALLAAHU ALAA KHAIRI KHALQIHI SAYYIDANA MUHAMMADIN WA ALAA ALLIHI WASHAHBIHII AJMA'IIN, WAL HAMDU LILLAHIRABBIL AALAMIIN.

Artinya:
Ya Allah, curahkanlah rahmat atas junjungan kita Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan berkahnya surat Al Fatihah, bebaskanlah dosa kami dosa mayit ini dari siksaan api neraka.
Ya Allah, curahkanlah rahmat dan berilah ampun kepada mayit ini. Dan jadikanlah kuburnya taman yang nyaman dari surga dan janganlah Engkau menjadikan kuburnya itu lubang jurang neraka. Dan semoga Allah memberi rahmat kepada semulia-mulia makhluk-Nya yaitu junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya sekalian, dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.

Itulah tadi Cara Shalat Ghaib, semoga bermanfaat !